Sóc Trăng hoàn thiện cơ sở vật chất để xây dựng chính quyền điện tử.

Để triển khai thực hiện Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai các chương trình công nghệ thông tin và hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử.

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2015 tỉnh đã tập trung xây dựng khung kiến trúc của chính quyền điện tử, đây chính là cơ sở để Sóc Trăng triển khai chính phủ điện tử trong giai đoạn 2016-2020.

Được biết năm 2010, thành phố Đà Nẵng đã công bố kiến trúc tổng thể về ứng dụng công nghệt thông tin (CNTT) của thành phố và bắt tay xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử. Và Đà Nẵng quyết định chọn nền tảng mã nguồn mở để giải bài toán này.

Đà Nẵng đã được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, chuyển giao giải pháp nền tảng về chính quyền điện tử eGov Framework (được Hàn Quốc xây dựng trong 2 năm, tốn tới 13 triệu USD, năm 2010 đã giúp Hàn Quốc được Liên hợp quốc xếp hạng nhất thế giới về chính phủ điện tử). Sau khi tổ chức đấu thầu quốc tế, với 1 đơn vị Hàn Quốc trúng thầu và thầu phụ là doanh nghiệp Việt Nam DTT, cùng với sự tư vấn của các chuyên gia ở Hoa Kỳ, Đà Nẵng đã phối hợp phát triển thêm nền tảng chính phủ điện tử phù hợp với điều kiện địa phương trong suốt 2 năm. Chi phí bỏ ra khoảng 630.000 USD, ít hơn rất nhiều so với con số 13 triệu USD mà Hàn Quốc phải bỏ ra cho eGov Framework.

soc-trang-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-01png

Giám đốc Sở TT&TT cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ miễn phí, hợp tác với các địa phương một cách không vụ lợi để phục vụ cộng đồng”. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chia sẻ giải pháp nền tảng ứng dụng, kinh nghiệm tổ chức, phối hợp trong quá trình xây dựng, triển khai nền tảng này.

Nắm bắt được tình hình đó, tỉnh Sóc Trăng đã thỏa thuận hợp tác với UBND TP Đà Nẵng để chuyển giao khung kiến trúc chính quyền điện tử cho Sóc Trăng, để triển khai chính phủ điện tử theo mô hình của Đà Nẵng.

Để xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh đã hoàn thiện được một số hạng mục phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, như: Hệ thống mạng đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước đã hoàn thành giai đoạn 2, kết nối 51 điểm; 31/31 cơ quan trực thuộc UBND tỉnh đã có mạng LAN và đều có thể truy cập Internet tốc độ cao thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh kết nối đến cổng ra tập trung đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ công chức các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố là 81,5%.

Tiếp đó Sở TT&TT cúng tiến hành triển khai “một cửa điện tử” cho 5 Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, và xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển dữ liệu phần mềm “một cửa điện tử” từ các huyện, thị xã về Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã liên hệ với nhà phát triển phần mềm công nghệ để ứng dụng văn phòng điện tử nhằm hướng đến môi trường làm việc “không giấy” chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, công khai.
Giai đoạn năm 2016 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, phát triển hoàn thiện hạ tầng ứng dụng CNTT, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, ứng dụng CNTT nội bộ, mở rộng triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp và các nhiệm vụ thường xuyên. Tiếp tục duy trì, vận hành, đảm bảo an ninh thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; chi trả thù lao, nhuận bút cho cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; thuê hệ thống mạng TSLCD, và duy trì hệ thống thông tin cho các cơ quan; đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT.

Rate this post