Quản lý văn thư và lưu trữ

Quản lý văn bản bao gồm các chức năng quản lý văn thư lưu trữ và quản lý công văn. Chức năng này đã đảm bảo tin học hoá quá trình tiếp nhận, phân công, xử lý công văn một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác. Quản lý văn bản được xây dựng nhằm các mục đích sau:

  • Tin học hoá quá trình lưu trữ và xử lý công văn, quá trình phân công công việc trong một cơ quan hay tổ chức.
  • Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí quản lý, lưu trữ, tìm kiếm và xử lý công văn.
  • Hiện đại hoá các quá trình nhận – gửi công văn trong cơ quan và đơn vị.
  • Trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến từ cấp trên một cách nhanh chóng để thực hiện tốt công việc được giao.
  • Hỗ trợ lãnh theo dõi, đánh giá năng lực của từng người, tình trạng xử lý công văn, công việc của các đơn vị cấp dưới.
  • Đảm bảo công văn được lưu trữ, xử lý chính xác, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.
    Nâng cao hiệu quả xử lý công văn và lập hồ sơ công việc.
Rate this post