Lưu ý khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Hóa đơn điện tử hợp pháp, đáp ứng đúng quy định hoàn toàn có giá trị pháp lý cao nhất. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu về đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy thì phải tuân theo những quy định của pháp luật.

Lưu ý khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Đây là nội dung được quy định trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy đình về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Theo đó, quy định về việc chuyển đổi HĐĐT thành chứng từ giấy như sau:

- HĐĐT hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

- Việc chuyển đổi HĐĐT thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của HĐĐT và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

- HĐĐT được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119.

Nghị định 119 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

>>> Xem thêm: chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Lưu ý khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
5 (100%) 3 votes