Hướng dẫn xử lý sai sót khi xuất hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử đã tối ưu rất tốt cho người dùng để hạn chế thấp nhất những sai sót xảy ra trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, nếu có những sai xót nhập liệu sai như: sai đơn giá, sai mức thuế xuất,… Vậy trong trường hợp sai xót như vậy thì giải quyết như thế nào.

Hướng dẫn xử lý sai sót khi xuất hóa đơn điện tử

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC

Thật ra không có gì phức tạp khi xử lý những sai xót như thế này, bộ phận kế toán sẽ xử lý tương tự như hóa đơn giấy. Phần mềm sẽ có sẵn những mẫu biên bản giúp kế toán giải quyết trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra chúng tôi có phân ra các trường hợp xử lý sai xót như sau:

 

Trường hợp 1: Hóa Đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

– Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên mua và bán.

– Hủy hóa đơn có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận.

– Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định để phục vụ việc tra cứu của cơ quan chức năng khi có yêu cầu

– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua.  Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

 

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý:

– Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện  tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

– Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

– Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu…

– Sau khi xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Lưu ý: Nếu bên mua không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện. Vì vậy cả 2 bên có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký trực tiếp.

>>> Làm kế toán thời 4.0 nhất thiết phải thành thạo hóa đơn điện tử

Hướng dẫn xử lý sai sót khi xuất hóa đơn điện tử
4.2 (84.44%) 9 votes