Hiệu quả trong ứng dụng mô hình một cửa điện tử ở Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang với mục tiêu hướng tới một nền hành chính điện tử, vì vậy việc triển khai mô hình một cửa điện tử ở Hậu Giang bước đầu đã tạo hiệu quả rõ nét trong giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch với các cơ quan công quyền.

Hậu Giang hiện nay là một tỉnh mới được chia tách từ tỉnh Cần Thơ có rất nhiều khó khăn về hạ tầng cơ sở, tài chính và nguồn nhân lực CNTT. Bên cạnh đó, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm của các ngành, các cấp thời gian qua cùng với sự hỗ trợ tích cực của bộ, ngành Trung ương tỉnh Hậu Giang đã đạt hiệu quả rõ nét từ việc ứng dụng mô hình một cửa điện tử. Tính từ tháng 5/2013 đến nay, Hậu Giang triển khai thí điểm thực hiện sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại 11 đơn vị (2 sở, 3 huyện và 6 xã), tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm để áp dụng rộng rãi trên khắp tỉnh.

trien-khai-phan-mem-van-phong-dien-tu
Áp dụng phần mềm một cửa giúp các cá nhân, tổ chức và doanh nhiệp có điều kiện thuận lợi hơn để trao đổi với các cơ quan nhà nước. Bà Nguyễn Thị Bích Vinh, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang chia sẻ: “Sử dụng quy trình một cửa điện tử vào công tác quản lý nhằm cải cách các thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý, thời gian đi lại của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo điều kiện kiểm soát các công việc của cấp lãnh đạo đối với bộ phận chức năng của các cơ quan nhà nước một cách thuận tiện”. Còn theo bà Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy: “Việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước đã giúp cho việc tra cứu thông tin nhanh chóng và hiệu quả, giảm thời gian xử lý và thời gian đi lại của người dân; huy động được nhân dân tham gia và giám sát cán bộ trong công cuộc cải cách các thủ tục hành chính”.

Về hiệu quả và tiện ích khi áp dụng phần mềm một cửa điện tử, ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn, huyện  Long Mỹ cho hay: “Phần mềm một cửa điện tử giúp cán bộ thực hiện thống kê, xử lý và tổng hợp các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, chính xác trên từng lĩnh vực; các lãnh đạo có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ tại bộ phận một cửa; thời gian lưu giữ lâu dài; giảm chi phí đi lại, có thể tra cứu hồ sơ qua mạng internet”.

Để hiểu thêm về tính năng phần mềm một cửa điện tử, Bộ phận chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho hay: “Phần mềm một cửa điện tử triển khai tại các cơ quan hành chính Nhà nước cho phép mở rộng không hạn chế số lượng các đơn vị tham gia, cơ sở dữ liệu được dùng chung nên dễ dàng nâng cấp, bảo trì, dễ quản trị và đảm bảo tính an toàn, bảo mật”. Để triển khai việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT. Sau hơn 5 tháng triển khai và thực hiện, các đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết thành công hơn 1.500 hồ sơ trên các lĩnh vực khác nhau.

Mô hình một cửa điện tử ở Hậu Giang đã mang lại hiệu quả như thế nào?

Văn phòng điện tử

Phần mềm văn phòng điện tử Cloud Office

Đổi mới trong cách thức, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính với công dân, tổ chức; đổi mới, cải tiến lề lối làm việc và quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và công dân, tổ chức từ phương thức thủ công, truyền thống sang phương thức hiện đại. Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính, như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, từ đó giúp tăng hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Nâng cao hiệu quả công tác và quá trình tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, giảm thời gian và chi phí cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trao đổi, tương tác với cơ quan công quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ, sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố lòng tin của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước.

Có thể nói, sau những kết quả bước đầu từ việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử đã chứng minh rằng, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính ở Hậu Giang, xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Hiện nay, Hậu Giang đã và đang triển khai Bộ thủ tục hành chính gắn với một cửa điện tử cho 26 sở, ban, ngành tỉnh, 7 UBND huyện, thị, thành phố và 74 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và tích hợp các phần mềm quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.

Nguồn: Tổng hợp

Hiệu quả trong ứng dụng mô hình một cửa điện tử ở Hậu Giang
1.5 (30%) 2 votes