Chuyên mục: Văn bản điện tử

Quy trình xử lý văn bản đến

Quy trình xử lý văn bản đến

Khi đơn vị nhận văn bản đến từ cơ quan cấp trên hoặc một cơ quan, tổ chức nào đó gửi tới, Văn thư đơn vị sẽ tiến hành cập nhật văn bản vào hệ …