Chuyên mục: Quản lý công văn

Cách xử lý công văn đến

Cách xử lý công văn đến

Các loại công văn đến và đi trong cơ quan, tổ chức nếu không có cách quản lý khoa học thì chúng chẳng khác nào mớ hỗn loạn, không thể kiểm soát được. Cách xử lý …