Cà Mau thực hiện Nghị định của chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ  tỉnh Cà Mau đã sử dụng khá thành thạo văn bản điện tử, thư điện tử và thay đổi các phương thức làm việc truyền thống bằng phương thức văn phòng điện tử hiện đại.

Song song với việc ứng dụng hệ thống thư điện tử, hai năm qua, tỉnh Cà Mau đã ứng dụng phần mềm Hồ sơ công việc liên thông (VIC), nối đến tất cả các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố (100% các đơn vị quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện), qua đường truyền cáp quang chuyên dùng. Nếu không có gì thay đổi, trong năm 2012 sẽ triển khai nối thông thêm 81 cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện. Như vậy, đến cuối năm 2012, tỉnh Cà Mau sẽ nối thông liên hoàn giữa cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn cấp tỉnh và cấp huyện. Đây là công cụ hiện đại, theo xu thế phát triển của thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính. Cùng với hệ thống thư điện tử, mạng VIC sẽ là công cụ hữu hiệu giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Cà Mau phục vụ cho tổ chức, người dân trong và ngoài tỉnh nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn.

ca-mau-ung-dung-cong-nghe-thong-tin

Việc hướng dẫn, kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và sử dụng hộp thư điện tử, mạng VIC là trách nhiệm của các cấp, các ngành. Các phần mềm nêu trên đã được Việt hóa tất cả, rất dễ sử dụng; những việc phức tạp, máy đã xử lý hết. Vì vậy, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức , nhất là người đứng đầu phải vượt qua “lực cản mềm”, vô hình ở chính bản thân và đơn vị mình.

Đặc biệt gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo cơ quan Nhà nước các cấp phải xúc tiến sử dụng văn bản qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Có một số lĩnh vực bắt buộc phải làm ngay, có một số lĩnh vực khuyến khích,… Đây là quyết tâm cao, thống nhất, chỉ đạo xuyên suốt, kỳ quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua; đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nghiêm túc thực hiện.

Cà Mau thực hiện Nghị định của chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
4 (80%) 2 votes